Alpint

Det er mye å holde styr på når det gjelder alle de ulike formene for skisport og vintersport som finnes der ute. Alpin skiidrett er en av de mange fellesbetegnelsene for en type skiidrett som beskriver de ulike formene for kjøring. Alpin skiidrett er betegnelsen som beskriver ulike former for skiidrett som foregår i bratt terreng, et enkelt og godt kjennetegn for hva som er alpin skiidrett er at støvlene en har på seg er fastspent til skiene. Det finnes en god del grener som går under alpin, blant annet slalåm, parallellslalåm, utfor, frikjøring, storslalåm og også super – G.

De ulike konkurransene innen alpin skiidrett starter også høyere oppe på fjell enn der målet er, så selve løpet nesten hele tiden går nedover, løypene til alpint skiidrett er også markert med porter og ulike hindringer som utøverne som forsere på minst mulig tid. Det aller mest populære alpin skiidretten her i Norge er vel slalåm og utfor. Utforløypene er den formen for alpin skiidrett som er lenger, raskere og har størst høydeforskjell enn de andre alpin grenene, utfor preges av fart, spektakulære hopp og ofte dramatiske fall. Dette kan nok være noe av grunnen til at akkurat denne sportene har så stor interesse.

Slalåm er også en konkurransegren innen alpin skiidrett. Utøveren må her stå på ski nedover en bakker og passere igjennom porter som er blitt satt opp. Svingene som utøveren må ta igjennom disse portene er raske og korte og det i slalåm at disse portene står tettest. Det blir også sagt at slalåm er den alpin sporten som er den mest tekniske. Det finnes også som nevnte allerede storslalåm. Her så er forskjellen at portene har større avstand mellom seg noe som vil si at utøveren er oppe i en større hastighet.

Alle de alpine skiidrettene blir det konkurrert i ved vinter OL og også i VM annet hvert år i tillegg til en verdenscup.